Lema curs 2016-2017

“Em comunico amb els altres. El valor de la trobada amb l’altre.”

Des de les Escoles Vedruna considerem que la comunicació és un procés social, indispensable per a la convivència humana i la plena realització de la persona.

  • La comunicació és el principi bàsic de l’organització social, i com a tal, és requisit indispensable perquè les relacions socials siguin possibles.
  • La comunicació és un procés articulat al voltant del fenomen de compartir, de posar en comú, de vincular.
  • La matèria primera de la comunicació és la interacció, és a dir, la TROBADA amb l’altre …
  • La comunicació és condició per al desenvolupament personal. Quan ens comuniquem mostrem com som, què pensem i com ens vam presentar. La comunicació implica diàleg, comptar amb l’altre. Alhora, implica la capacitat de saber escoltar, de captar i de ser sensible.

Per tant aquest curs, volem considerar, a l’hora de treballar aquest objectiu, tres claus fonamentals en el procés comunicatiu:

  • Per comunicar-nos necessitem desenvolupar prèviament certes actituds: l’empatia, el respecte, la resiliència, l’esforç, la humilitat, l’alteritat, la coherència …. Necessitem conèixer-nos, escoltar-nos i descobrir com som.
  • Si a més volem que la comunicació sigui efectiva necessitem descobrir les nostres emocions i sentiments i, més important encara, desenvolupar la capacitat per compartir-los. TROBADA
  • Fruit de la trobada amb l’altre ha de ser el desig de projectar-nos junts cap als altres, cap a l’entorn i cap a la societat. El ANUNCI del que som i estem cridats a ser.

Així doncs, el procés comunicatiu, entès en clau carismàtica i cristiana, el sintetitzem en: ESCOLTA-TROBADA-ANUNCI.

imatge-lema-2016-2017